Simulaatiot

Simulaatiot

Mikä toimii hyvin nyt ei välttämättä toimi hyvin enää lähitulevaisuudessa. Simulaatiomme auttavat hahmottamaan tulevaisuuden muutoksia ympäristöissä ja sovittamaan oman liiketoiminnan vastaamaan ennakoivasti muutosten tuomiin mahdollisuuksiin.

KEHITÄ LIIKETOIMINTAASI RÄÄTÄLÖIDYILLÄ SIMULAATIOMALLEILLA

YMMÄRRÄ TULEVAISUUDEN MUUTOKSIA KULUTTAJIEN KÄYTTÄYTYMISESSÄ

Tulevaisuutta voi ennustaa mututuntumalla tai analytiikan pohjalta kehitettämiemme simulaatioiden avulla. Kuluttajien käyttäytyminen mukautuu alati kehittyvien markkinoiden mukana. Kuluttajien perusteellinen ymmärtäminen ja kuluttajakäyttäytymisen kehittymisen seuraaminen on tulevaisuutta ajatellen pakollista mille tahansa liiketoiminnalle.

TEHOKKUUTTA SIMULAATIOILLA

Kun opit tekemään päätöksiä simulaatioiden ja data-analytiikan pohjalta, tiimisi säästää aikaa mahdollisten lopputuloksien arvailuissa – aikaa jää ongelmiin keskittymisen sijasta miettimään täydellisiä ratkaisuja liiketoiminnallesi. Simulaatiot laskevat samat lopputulokset sekunneissa, joihin isoltakin tiimiltä kuluu kuukausien työtunnit. Tehokas päätöksenteko on avain tuottoisan bisneksen pyörittämiseen.

VÄLTÄ RISKEJÄ ANALYTIIKALLA

Simulaatiot antavat katseen tulevaisuudessa häämöttäviin askeliin. Mitä isommasta liiketoiminnasta on kyse, sen suuremmaksi voivat virheelliset päätökset kostautua tulevaisuudessa. Mallintamalla tulevaisuuden tapahtumia simulaatioilla voidaan arvioida riskejä tehokkaammin ja oppia virheistä etukäteen, ilman että niitä täytyisi toteuttaa.

PÄÄTÖKSIÄ FAKTOILLA ARVAILUN SIJAAN

Yrityksesi tai organisaatiosi tulisi tehdä päätöksiä harkitusti analytiikan avulla, tunnevoittoisen arvailun sijaan. Simulaatio auttaa mallintamaan eri lopputuloksia ja todennäköisyyksiä niiden toteutumiselle, jolloin riskien arviointi ja päätöksenteko helpottuu. Faktoihin perustuva päätöksenteko on avain menestykseen niin organisaatiossa kuin yrityksessäkin.

YMMÄRRYSTÄ MUUTTUVIIN MARKKINOIHIN

Miten voit täysin ymmärtää markkinoita, ilman asiakkaiden, kuluttajien, liikenteen, rahan  ja paikkatiedon dynamiikkaa, jotka luovat markkinat? Markkinasimulaatio antaa tietoa miten markkinat kehittyvät simuloidussa ympäristössä. Yhdistämällä dataa eri lähteistä, voidaan luoda simulaatioita, jotka auttavat yritystä tai organisaatiota kehittämään tuotteita, palveluja ja toimintaansa markkinoiden kasvusuuntaan.

YKSILÖLLISET JA REAALIAIKAISET SIMULAATIOMALLIT

Simulaatio antaa sekä reaaliaikaista dataa että ennustetta tulevasta, joka mahdollistaa pitkäaikaista kasvua ja menestystä tukevien päätösten toteuttamista. Eri operaatioilla voidaan hyödyntää omia simulaatioita, jotka tarjoavat tehokkaimpia mahdollisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi.

ESIMERKKEJÄ ALOISTA JOILLA SIMULAATIOITA HYÖDYNNETÄÄN

VÄHITTÄISKAUPPA

MEDIA

PALVELUALA

URHEILUSEURAT

LIITOT

JULKINEN SEKTORI

SIMULAATIO

MIKÄ ON SIMULAATIO?

Yksinkertaisuudessaan simulaatiolla luodaan reaalitilanteeseen pohjautuva simulaatioympäristö, joka mahdollistaa erilaisten skenaarioiden testauksen ja tapahtumien ennustamisen. Simulaatioita on hyödynnetty eri aloilla jo vuosikymmeniä. Metereolgit ennustavat säätä simulaation pohjalta. Autokoulussa harjoitellaan ajamista ajosimulaattoreilla. Isommilla teollisuuden aloilla simulaatioita on käytetty jo pitkään esimerkiksi tuotantolinjaston kehittelyssä.

MIKSI SIMULAATIO?

Teknologian ja ohjelmistojen kehittyminen on mahdollistanut aivan viime vuosina simulaatioiden hyödyntämisen myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, joilla ei ole ennen ole ollut mahdollisuutta hyödyntää simulaation kaltaisia kilpailuetua tuovia työkaluja.

Data-analytiikka on auttanut yrityksiä informaation organisoimisessa ja ymmärtämisessä sekä helpottanut päätöksentekoa. Simulaatio mahdollistaa yrityksen saamaan nopean vastauksen kysymyksiin – mitä jos tehdään näin, mitä seurauksia sillä on? Kun vastauksen voi saada faktoihin perustuvan datan pohjalta, ilman että kalliita virheitä täytyisi toteuttaa käytännössä, on yrityksellä selkeä etulyöntiasema markkinoilla kilpailijoihin verratuna. Simulaatio lisää ymmärrystä markkinoiden kehityksestä ja auttaa yritystä tai orgaanisaatiotasi mukautumaan muuttuvaan maailmaan.

MITEN SIMULAATIO TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

01

DATAN YHDISTÄMINEN ERI LÄHTEISTÄ

Tarvittavaa dataa yhdistetään eri lähteistä simulointimallin luomiseksi. Tällaista dataa voi olla esimerkiksi liiketoiminnan tulos, investoinnit, alueellinen kuluttajakäyttäytyminen.

02

SIMULAATION KÄYTTÄMINEN

Simulaatio luo malleja syötetyn datan pohjalta ja antaa reaaliaikaista, faktaan perustuvaa tietoa tulevaisuuden kehityksestä. Reaaliaikainen data antaa viimeisimmän tiedon tilanteesta.

03

VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

Simulaatio vastaa erilaisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: yrityksen kasvustrategia, kysynnän kehittyminen, tuotteen tai palvelun hinnoittelu, investointien tarve, tulevaisuuden kilpailuasema.

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.