Aineistot ja pilvipalvelut

Aineistot ja pilvipalvelut

Aineistopalvelumme räätälöi asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin soveltuvaa alueellista informaatiota käyttökelpoiseen muotoon.

AINEISTOPALVELUT

REFORMAATTORI KULUTTAJALUOKITUS

Koko Suomen kattava alueellinen kuluttajaluokitus 250 metrin ruudukona.

TIESTÖN ASIAKASSEGMENTOINTI

TIESTÖN ASIAKAS-
SEGMENTOINTI

Koko Suomen kattava alueellinen kuluttajaluokitus tieverkostossa.

ASIAKASKOHTAISET YHDISTETYT AINEISTOT

Yhdistämme aineistoa eri lähteistä, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Aineistoja yhdistämällä saadaan kattavampaa pohjaa päätöksien tekemiselle.

REFORMAATTORI PILVIPALVELU

Kaikki analyysit ja simulaatiot voidaan toteuttaa joko kertaluonteisina konsultointeina tai jatkuvina pilvipalveluina. Olemme toteuttaneet jatkuvia pilvipalveluita useille eri toimialoille. Katso demoja täältä.

AINEISTOPALVELUJA HYÖDYNNETÄÄN MUUN MUASSA SEURAAVILLA ALOILLA:

VÄHITTÄISKAUPPA

MEDIA

PALVELUALA

URHEILUSEURAT

LIITOT

JULKINEN SEKTORI

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.