Alueellisen kuluttajakäyttäytymisen analytiikka

Alueellisen kuluttaja-
käyttäytymisen analytiikka

Kuluttajia ymmärtämällä voidaan purkaa yrityksesi tai organisaatiosi rajoitteita ja madaltaa kynnystä, jolla potentiaalinen kuluttaja siirtyy maksavaksi asiakkaaksi. Lopputuloksena on liiketoiminnan tuloksen kasvaminen.

MIKSI HYÖDYNTÄÄ ANALYTIIKAN OSAAMISTAMME?

TAVOITA UUSIA ASIAKKAITA JA KASVATA LIIKETOIMINTAA

Hyödyntämällä kerättyä dataa eri lähteistä, voimme ymmärtää enemmän alueellisesta kuluttajakäyttäytymisestä. Asiakassegmentointi helpottuu kun yritykselläsi on aluekohtaista tietoa asiakkaista. Kuluttajia ymmärtämällä voidaan määrittää yrityksesi/organisaatiosi rajoitteita ja madaltaa kynnystä, jolla potentiaalinen kuluttaja siirtyy maksavaksi asiakkaaksi.

PIDÄ KIINNI KANTA-ASIAKKUUKSISTASI

Kun yhdistetään yrityksesi sisällä kerätty informaatio kuluttajista meidän aineistoihin, näemme mitä toimenpiteitä yrityksesi täytyy tehdä, jotta palveluja optimoidaan kuluttajia varten. Tyytyväinen asiakas palaa aina takaisin. Miksi maksaa lisää asiakashankinnasta, jos asiakkaat eivät ole pysyviä?

SÄÄSTÄ PÄÄOMAN KÄYTÖSSÄ

Paikkatiedon analytiikka antaa yrityksellesi elintärkeitä avaimia ymmärtämään paikkatietoon pohjautuvaa kuluttajakäyttäytymistä. Miksi markkinoida alueelle, jolla ei ole poteniaalisia kuluttajia, kun voi keskittää markkinoinnin näkyvyyden sinne missä kuluttajat ovat!

LÖYDÄ PARAS SIJAINTI LIIKETILALLE

Kivijalkakauppaa perustaessa tulee tietää keitä asiakkaasi ovat, missä he liikkuvat ja kuinka asiakkaat löytävät luoksesi. Asiakas valitsee kilpailun keskellä useimmiten helpoiten saavutettavissa olevan kivijalkakaupan. Paikan valitseminen oikein on kriittistä liiketoiminnan kannalta.

KILPAILUETUA ENNAKOIVILLA PÄÄTÖKSILLÄ

Datan avulla pystymme ennustamaan mm. väestön kasvuennustetta eri paikkakunnilla ja miten väestön profiilin sekä sijainnin muuttuminen vaikuttaa tulevaisuudessa liiketoimintaasi. Ottamalla oikeita askeleita etukäteen saavutat tulevaisuudessa vahvemman aseman markkinoilla.

YHDISTÄ VERKKOKAUPPA JA KIVIJALKATOIMINTA

Sijaintitieto on elintärkeää niin verkossa kuin kivijalkakaupassa tapahtuvalle toiminnalle. Sijaintitieto kertoo mistä asiakkaasi tulevat ja miltä alueilla verkossa asioivat kuluttajat tulevat. Useammasta kanavasta saatavan datan avulla voidaan optimoida isomman verkoston toimintaa sekä keskittää toimintaa tuottaviin paikkoihin.

“Analytiikan hyödyntämisen ideana on löytää yrityksen tai organisaation rajoitteet ja poistaa ne, jolloin madalletaan kuluttajan kynnystä ryhtyä asiakkaaksi.”

“Analytiikan hyödyntämisen ideana on löytää yrityksen tai organisaation rajoitteet ja poistaa ne, jolloin madalletaan kuluttajan kynnystä ryhtyä asiakkaaksi.”

ESIMERKKEJÄ TOIMIALOISTA JOILLA ANALYTIIKKAA HYÖDYNNETÄÄN

VÄHITTÄISKAUPPA

MEDIA

PALVELUALA

URHEILUSEURAT

LIITOT

JULKINEN SEKTORI

JALOSTAMME DATAN KÄYTTÖKELPOISEEN MUOTOON

DATAN JALOSTUS

Data-analyytikkaa tuottavia yrityksiä löytyy tänä päivänä paljon. Ongelmana kuitenkin on kun dataa ei osata hyödyntää yrityksessä – loputonkaan informaatio auta, mikäli dataa ei saada helposti sovellettavaan muotoon. Luomme monipuolisia ratkaisuja, joilla yritykset voivat tehdä merkityksellisiä toimenpiteitä toiminnalleen. Konsultaatiomme avulla tiedolla johtamisesta tulee uusi standardi yrityksesi päätöksenteossa.

DATAN VISUALISOINTI

Yhdistämme dataa eri lähteistä visuaaliseen muotoon, jolloin raaka informaatio saa uudet kasvot. Visuaalisesti voimme ymmärtää data-analytiikan merkitystä organisaatioiden ja yritysten toiminnalle aivan toisella tavalla, ja datasta ulos kaivettava tieto voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Analytiikalla seurataan toimenpiteitä seuraavia tuloksia. Yksilöllisesti räätälöidyt dashboardit  mahdollistavat reaaliaikaisen, eri lähteistä yhdistetyn datan seuraamisen. Kuluttajien seuraaminen reaaliaikaisesti luo yrityksellesi aivan uusia mahdollisuuksia. Pidempiaikainen seuranta mahdollistaa uusia näkökulmia päätöksentekoon.

Datan hyödyntäminen työkalujemme avulla auttaa tekemään jatkossa tuloksia tuottavia ratkaisuja ja välttämään tulevaisuudessa hämärtäviä sudenkuoppia.

TOTEUTUS

01

ALKUKARTOITUS YRITYKSEN TILANTEESTA

Analytiikan avulla selvitämme yrityksesi
mahdollisuuksia ja rajoituksia,
joiden avulla saat avaimia tuottavamman
liiketoiminnan harjoittamiseen.

02

DATA-ANALYYTIKAN HYÖDYNTÄMINEN

Osaamisemme perustuu kerätyn datan hyödyntämiseen liiketoiminnassasi. Oikeilla toimenpiteillä tehostetaan toimintaa ja saadaan uusia näkökulmia toiminnan harjoittamiseen.

03

SEURANTA VISUAALISILLA TYÖKALUILLA

Analytiikalla seurataan toimenpiteitä seuraavia tuloksia. Asiakkaillamme on käytössä jatkuva analytiikan seuranta kehittämiemme visuaalisten työkalujen kautta, jolloin datan hyödyntäminen onnistuu pitkällä aikavälillä.

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.

Verkostosuunnittelun avulla avaamme yrityksesi kompastuskivet. Ota yhteyttä ja kerromme lisää
mahdollisuuksista auttaa yritystänne kehittämään liiketoimintaansa data-analytiikan ja verkostosuunnittelun avulla.